Healing Arts

Healing arts therapie is gebaseerd op het zelf genezend vermogen van de mens.

Het zelf genezend vermogen wordt aangesproken door een proces van bewustwording; door te voelen, door lichaamsbewustzijn en door te gronden.

Liquid Light Frequenties

Als healing arts therapeut werk ik in mijn trainingen en coachingstrajecten soms met ondersteuning van de lichtfrequenties, dit zijn flesjes met lichtdruppels. De trilling van een healing art flesje activeert bewustzijn. Herinneringen die in het onderbewustzijn of lichaam zijn opgeslagen worden geactiveerd en brengen oude pijn en oude gedachten aan het licht. De flesjes geven inzicht in het waarom van de pijn en activeren licht als bron van genezing. Gevoel en intuïtie bepalen de keuze van het flesje.

De lichtdruppels brengen je totaal in je lichaam en versterken je hartsbewustzijn.

Een geaarde verbinding is voorwaarde om je liefdesveld in de stof te brengen en te leven wie je werkelijk bent.

De flesjes activeren ook nieuw bewustzijn: het maakt je meer bewust van het onderlinge verband van oorzaak en gevolg en waarom iets in je leven gebeurt of gebeurd is. Een verhoogd bewustzijn geeft een toenemend inzicht in het grote geheel en je eigen rol daarbinnen.

De healing arts lichtfrequenties zijn zowel geschikt voor zelfontwikkeling als ondersteuning van therapeutische begeleiding en heling. Er zijn verschillende series van lichtfrequenties, die ieder een bepaalde thematiek en bewustzijnsgroei ondersteunen. Het is ondersteunend aan het reguliere medische circuit.

Voor meer informatie : www.healingarts.nl