Disclaimer

De Healing Arts Liquid Light Frequencies vallen onder de warenwet en zijn geen geneesmiddelen. Dat houdt in dat uitsluitend een energetische ondersteuning wordt gegeven met de lichtremedies en nooit aanspraak gemaakt kan worden dat een lichtremedie genezend werkt op een bepaalde ziekte. Wel kunnen we zeggen dat herstel van het fijnstoffelijke lichaam en verhoging van de trillingsfrequentie het zelfgenezend vermogen van het lichaam vergroot en dat afwezigheid van energetische blokkades in het lichaam bijdraagt aan een optimale gezondheid.

Als de behandeling in overeenstemming is met de universele wet van liefde geeft de lichttrilling van de Liquid Light Frequencies een nieuwe integratie van geest in lichaam en heft uiteindelijk de scheiding tussen geest en lichaam op. We drukken uit wie we zijn in dat onvoorstelbaar prachtige en complexe lichaam. Onze cellen, onze organen zingen het lied dat we zijn: levenskrachtig en creatief mens op aarde. Dat geeft diepe vreugde, licht en handelingskracht en een nieuwe staat van onbezorgd Zijn.

De Healing Arts Liquid Light Frequencies vergroten de mogelijkheid om naar de innerlijke signalen te luisteren en op basis van eigen verantwoordelijkheid het zelfsturend vermogen van lichaam - hart - bewustzijn - toe te laten en te omarmen.

Essentia stelt zich niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik of onzorgvuldig gebruik naar enig levend wezen of organisme.