Relaties & Relateren

"Hoe groot je problemen soms ook lijken, waar twee mensen open staan voor contact, is het altijd goed"

Binnen mijn praktijk ontvang ik veel mensen met vragen over hun relaties. 
Zowel liefdesrelaties, ouder-kind relaties als werkgerelateerde relaties.

Leven is relateren, in relatie zijn en relateren is leven. Relaties gaan over verhouden tot en over verbinden met iemand of iets. In mijn visie heeft de wijze waarop je je verhoudt tot een ander te maken met hoe je je tot jezelf verhoudt en kun je net zo diep met een ander verbinden als dat je met jezelf verbonden bent. 

Tijdens het relateren met mij, spiegel ik jou en zal ik je uitgenodigen om naar binnen te keren om in jezelf perspectief te vinden zodat je kan ervaren op welke wijze je met jezelf verbonden bent.
Naar behoefte onderzoeken we hoe je de relatie met je jezelf kunt versterken en verdiepen.

Relateren kan op oneindig veel manieren; van heerlijk levendig, tot confronterend ingewikkeld en alles daartussen.
Zoals ik relaties zie zijn ze ondersteunend aan het bewustwordingsproces van
1  jezelf leren kennen, ontwikkelen en herinneren
    en 
2. van samenleven. Samen in de diepere betekenis van; mét elkaar én leven met alles wat daar bij komt kijken,  niets uitgezonderd.

Relaties zijn voortdurend in beweging en vragen mijn inziens blijvend zorgvuldig onderhoud. Zonder aandacht kunnen oude (overlevigs)patronen of egostructuren makkelijk de overhand krijgen, of raak je verstrikt in elkaar, word je of maak je je onbewust en onbedoelt afhankelijk van elkaar of vloeit de opwinding en levensvreugde weg. Relaties kunnen heerlijk stimulerend en bekrachtigend voelen, dat beiden een heldere eigen plek hebben en en er een diepe passionele verbinding te voelen is. En soms kan het zo zijn dat je op den duur het het gevoel hebt alleen te leven, of samen te overleven of allebei: alleen overleven. In die situaties is er "werk aan de winkel". Voel je je uitgenodigd om met mij aan het werk te gaan dan ben je of zijn jullie samen van harte welkom. 
Kosten coaching:
Particulieren vanaf 19 jaar: 75 euro per uur  
Zakelijk: 95 euro per uur, exclusief btw.
Persoonlijke begeleiding van kinderen t/m 18 jaar: 60 euro per uur 

"Alles wat ik buiten mijzelf waarneem dat niet liefdevol is,
is een directe reflectie van waar mijn eigen hart nog gesloten is"