Waarom de naam Essentia?

Deze naam weerspiegelt een deel van mijn ziel die een verlangen in zich draagt te leven vanuit waar het in wezen echt om gaat.

De naam Essentia is afkomstig uit de Latijnse taal en betekent “het wezen van iets”; het is afgeleid van esse, het werkwoord voor Zijn.

Als we als mens Zijn, niets meer en niets minder, dan kunnen we onze essentie, ons wezenlijke zelf naar buiten brengen.

Het logo

De cirkel staat voor: “ het perfecte”, ”het oneindige”, “het volmaakte”, “ de kosmos”, “het goddelijke”.

De onderste glooiende vorm geeft de aarde weer waarop we leven en die ons dagelijks voedt.

Verbindend Zijn‚Ä®

Ik voel mij een verbindend element tussen de aarde en de kosmos en tussen alles wat zich diep daar binnen in bevindt of ver daar buiten reikt.

Voor mij ligt de uitdaging om vanuit mijn “Verbonden Zijn” te leven en daarmee mijn authentieke bijdrage te kunnen leveren aan de wereld.

Mijn wens is

Dat we allen kunnen leven en mogen spreken naar de waarheid van ons hart, de universele taal die iedereen begrijpt.