Hoog Sensitief - HSP

Voor iemand die hoog sensitief is wordt ook wel de Engelse term High Sensitive Person gebruikt, afgekort met HSP. Als je hoog sensitief bent heb je de gave dat je zintuiglijke waarnemingen sterk zijn. Eerlijk gezegd denk ik dat ieder mens sensitief geboren wordt al wordt er niet bij iedereen ruimte gegeven in hun opvoeding om dit sensitieve deel levend te houden. Door sensitieviteit kan je intens waarnemen, eerder gevaren signaleren, eerder voelen wanneer iets niet klopt, anderen en sferen sneller aanvoelen en weten waar mensen in hun omgeving behoefte aan hebben. Je hebt een sterke intuïtie waardoor je snel bepaalde informatie verwerft waar anderen soms langdurig naar moeten zoeken. Deze kwaliteiten zijn voor jezelf, voor je omgeving en voor de maatschappij van grote waarde. De schaduwzijde ervan is dat je fysieke, mentale, emotionele en energetische systeem behoorlijk belast kan worden door het intens ervaren van impulsen. Tijd, aandacht en rust is wenselijk om te deze impulsen te verwerken en je systeem goed te kunnen en blijven verzorgen.

De maatschappij

Doordat sensitieve mensen als kind vaak overspoeld zijn met emoties, hebben ze meestal een strategie aangeleerd om daar mee om te kunnen gaan. Omdat hun autonome zenuwstelsel snel en veel wordt geprikkeld, is hun reactie op de buitenwereld er vaak één van 'vluchten' (van de situatie weggaan) of 'vechten' (er juist op afgaan). Ook kan het zijn dat zij als het ware 'bevriezen' als er iets gebeurt wat hen sterk raakt, of als een ‘kameleon’ reageren en zich 'aanpassen' aan de omgeving ('pleasen').

Het is voor de meeste HSP’ers een hele uitdaging vanuit éigen kracht en in contact te blijven staan bij dat wat zich aandient. Wanneer je onbewust bent van wat zich afspeelt laat je lichaam je dit weten door op een gegeven moment te reageren met bijvoorbeeld stress en vermoeidheid, wat uiteindelijk weer kan leiden tot bijvoorbeeld een Burn-out, M.E. of Depressiviteit. Hoog sensitieve mensen kunnen hierdoor buiten de maatschappij komen te staan terwijl zij, als zij met hun gevoeligheid hebben leren omgaan, juist door hun kwaliteiten aan een prettiger leefklimaat bij kunnen dragen. Wil je in je dagelijks leven je sensitiviteit juist als kracht in zetten dan vraagt dat allereerst bewustwording en acceptatie.

 

Lees meer over de kenmerken van Hoog Sensitiviteit. Er zijn ook test waarmee je hoog sensitiviteit kunt bepalen. Vind ze op deze site! Test voor volwassenen | Test voor kinderen