Kenmerken van Hoog Sensiviteit

Hooggevoeligheid wordt volgens LiHSK ingedeeld in lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele gevoeligheid. Als je hoog sensitief bent heb je kenmerken uit alle vier de categorieën. De kenmerken staan in relatie tot elkaar en hebben dus vooral betekenis in hun onderlinge samenhang. Daarmee ontstaat een beeld van hooggevoeligheid, dat herkenbaar kan zijn. Voldoe  je aan slechts enkele kenmerken dan is dat dus niet genoeg om te kunnen spreken van hoogsensitiviteit. Als hoog sensitief persoon heb je in het algemeen de neiging veel op te merken en tevens diep te reflecteren alvorens je gaat handelen.


Kenmerken op lichamelijk gebied:


 • veel zien, kleine veranderingen waarnemen
 • graag 'langs de kant' staan om te observeren

 • scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel 'hard' noemen
 • geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding

 • intens reageren op lichamelijke pijn

 • subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden
 • gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel 'fel' noemenKenmerken op emotioneel gebied:


 • aanvoelen van stemmingen en emoties

 •  zich snel zorgen maken

 • toetrekken naar mensen die enigszins buiten 'de groep' vallen

 • behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen

 • moeite hebben met veranderende omstandigheden

 • de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen

 • tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen

 • inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen
 • niet van verrassingen houden

 • op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie

 • niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan


Kenmerken op mentaal gebied:


 • een goed geheugen hebben

 •  snel van de ene gedachte naar de andere associëren
 • diepzinnige vragen stellen

 • eindeloos willen weten 'waarom'

 • een goed gevoel voor vreemde talen hebben, maar die graag in de praktijk leren via conversatie (liever dan uit een boekje)

 • kennis niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief toepassen
 • moeite hebben met structureren en organiseren
 • een hekel hebben aan oefenen en herhalen

 • dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen

 • liever belevend lezen dan begrijpend lezenKenmerken op spiritueel gebied:


 • eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen
 • vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn

 • zeer hechten aan de waarheid
 • gericht zijn op liefde en vrede

 • diep nadenken over levensvragen

 • sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)

 • blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen
 • wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen ('mediator')

Deze kenmerken zijn niet karakteristiek voor alle hoog sensitieve mensen, maar kunnen bij enkele van hen wel overduidelijk aanwezig zijn:


 • geesten of entiteiten ervaren
 • communiceren met de ongeziene wereld
 • telepathische vermogens bezitten

 • gebeurtenissen voorzien

 • licht en kleuren (aura's) waarnemen

 • herinneringen aan vorige levens hebben