Mijn visie op "opvoeden" / kinderen begeleiden

De kinderen die nu geboren worden, dragen een hogere trillingsenergie met zich mee en zijn sensitiever dan kinderen uit vorige generaties. Veel van deze kinderen weten wie ze zijn en wat ze hier op aarde komen doen. Deze kinderen hebben hiervoor hun ouders niet nodig. Ouders kunnen deze kinderen wel ondersteuning geven om zichzelf te zijn.

In mijn visie is het aan de ouders om kinderen te begeleiden tot zelfstandige individuen die bewust, vrij en met gevoel voor verantwoordelijkheid in het leven kunnen staan, ongeacht hun leeftijd. Kinderen hebben een veilige omgeving nodig met mensen om zich heen die ze werkelijk zien, horen, begrijpen, aanvoelen en herkennen en erkennen. Hierdoor kunnen ze zich welkom voelen op aarde en worden ze uitgenodigd om te leven vanuit hun innerlijke bron en te worden wie ze werkelijk zijn. Kinderen die afgestemd zijn op hun innerlijke bron en afgestemd kunnen blijven of hun contact ermee terugvinden vinden innerlijke rust.

Kinderen kiezen hun ouders

Misschien heb je er weleens van gehoord dat kinderen hun ouders kiezen voordat ze naar de aarde komen. Dit houdt in dat jouw kind(eren) jou dus speciaal heeft (hebben) uitgekozen. Heb je wel eens nagedacht over de vraag wat jouw kinderen bij jou komen zoeken of wat ze je misschien komen brengen? Kennelijk ben jij de aangewezen persoon die jouw kind het best kan begeleiden in dit leven om zijn/haar levensopdracht te vervullen en andersom.


't Begeleiden van kinderen is makkelijker gezegd dan gedaan......... Als begeleider kom je in je dagelijkse omgang met je kind allerlei delen van jezelf tegen. Kinderen houden je steeds een spiegel voor en het vraagt heel wat om naar je spiegelbeeld te durven kijken en de patronen die je hebt opgebouwd onder ogen te zien. Daar waar het stroef loopt in de relatie met je kind, gaat het meestal over een vastgelopen patroon bij jezelf. De spiegelfunctie van kinderen vraagt dus moed van de ouder(s). Moed om eerlijk naar jezelf te durven kijken. Wat heeft jouw kind je te vertellen op zielsniveau? Mijn ervaring leert dat het knelpunt vaak terug te leiden is naar de moeilijkheid om helemaal jezelf te zijn: liefdevol, eerlijk en verbonden en tegelijkertijd ook beschermend, grenzen aangevend vanuit natuurlijk overwicht.

Wat kan jouw en je kind hierin helpen?

Je helpt vooral jezelf en daarmee ook je kind door eerst aan jezelf te werken. Hoe eerlijker en echter jij in het leven durft te staan, hoe duidelijker, betrouwbaarder en veiliger jij bent voor je kind.

Een spiegel sessie

Een eerste ontmoeting is alleen met de ouder(s).  De reden hiervoor is dat ik het belangrijk vind dat ouders vrijuit kunnen spreken zonder dat kinderen belast worden met eventuele lading of emoties van ouders. Daarnaast zitten kinderen nog in de energetische en zielenverbinding met de ouders zodat er door een verandering die bij de ouders plaats vindt direct ook iets bij de kinderen verandert. Door deze manier van werken worden de kinderen minder belast en worden ze toch geholpen. Indien het nog nodig mocht zijn werk ik pas later met ouders en kind samen of soms met het kind alleen.

Wat kan ik voor jou betekenen ?

Tijdens een ontmoeting met mij krijg je inzicht in wat er tussen jou en je kind op energetisch en zielenniveau gebeurt waardoor je jezelf en je kind beter leert begrijpen en er een welkome verandering in de situatie kan plaats vinden.

Coaching 75 euro per uur

Omdat kinderen onze toekomst zijn, hanteer ik een lager uurtarief als het gaat om kinderen.

Coaching met een kind 60 euro per uur